Bisschop met kerk

Categorie:

Beschrijving

Deze beeltenis stelt een bisschop voor met een kerk zijn handen. Hier zou het kunnen gaan over een missiebisschop die verkondigde in Vlaanderen, Karinthië en Noord-Spanje. Ook enkele jaren bisschop van Maastricht. Bekend omwille van zijn vele kloosterstichtingen. Ook soms apostel van België genoemd.

Te herkennen als bisschop (staf, mijter, albe en koorkap of kazuifel). Vaak met een kerkje in zijn handen vanwege de vele kerken en kloosters die hij liet bouwen. Soms met een draak.